Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
18 янв 2021, 14:39
  "Медицинский вестник Украина" цитирует результаты интересного научного...
Львівський медичний форум 2018

Нужна ли страховая медицина

» » » Діяльність державної санепідслужби щодо здійснення державного санепіднагляду за безпечністю харчових продуктів за 2007 рік

Діяльність державної санепідслужби щодо здійснення державного санепіднагляду за безпечністю харчових продуктів за 2007 рік

28 июл 2008, 11:52    Lidia
0 комментариев    7 538 просмотров

На сьогодні в Україні питання безпечності харчових продуктів є одним з пріоритетних напрямків діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби.

Державна санітарно-епідеміологічна служба проводить значну роботу щодо адаптації національного законодавства відповідно до міжнародних норм. Питання адаптації нормативно-правової бази у сфері безпечності та якості харчових продуктів є надзвичайно актуальним і важливим, тим більше, що вони викликані реальними потребами, пов’язаними з розвитком міжнародних відносин.

Діяльність державної санепідслужби, в першу чергу спрямована на попередження виникнення інфекційних та неінфекційних захворювань, пов’язаних з харчовим фактором, а також на зниження ризиків для здоров’я людини, які пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом чинників довкілля на здоров’я людини.

 

Заборона випуску та реалізації харчових продуктів

Державною санепідслужбою України проводиться постійна робота щодо виявлення та вилучення з обігу неякісних та небезпечних харчових продуктів. Всього в Україні протягом 2007 року заборонено випуск та реалізацію 5571,855 тонн харчових продуктів та продовольчої сировини, що на 2968,855 тонн більше у порівнянні з 2006 роком (2603 тонн).

Обсяг продукції, що вилучений з реалізації за 2007 рік з підприємств молочної промисловості становить 18,401 т, підприємств м’ясопереробної промисловості – 10,275 т, інших підприємств харчової промисловості – 1445,519 т, підприємств громадського харчування – 63,587 т, підприємств торгівлі – 4033,626 т, молочних кухонь – 0,448 т.

З 2003 до 2006 року в Україні спостерігалась тенденція до спаду обсягів забракованої продукції, кількість якої зменшилась за останні чотири роки майже у 5 разів. Протягом 2007 року, у порівнянні з 2006р, обсяг забракованої продукції збільшився в 2 рази.

 

Гігієнічна характеристика харчових продуктів

Безпечність харчових продуктів за мікробіологічними показниками в Україні останніми роками має тенденцію до поліпшення.

Протягом минулого року за мікробіологічними показниками досліджено 661 726 проб харчових продуктів, з них 22 146 проб не відповідали нормативам, що становить 3,3 %.

За минулий рік в Україні фахівцями лабораторій державної санепідслужби досліджено на фізико-хімічні показники 500310 проб харчових продуктів.

Відсоток проб, що не відповідали гігієнічним нормативам становив 1,6% (2006 рік – 1,8%).

В Україні у порівнянні з 2006 р. та 2005р. спостерігається тенденція до зниження відсотку проб харчових продуктів, що не відповідають нормативам за санітарно-хімічними показниками на 0,2%.

Лабораторіями держсанепідслужби України проводиться контроль відповідності безпеки харчових продуктів встановленим нормативам за вмістом в них токсичних елементів, харчових добавок, пестицидів, нітратів, мікотоксинів, нітрозамінів, антибіотиків.

Аналіз забрудненості харчових продуктів нітратами в 2007 році показав, що всього в Україні санепідслужбою було досліджено 107975 проб, з них 2,5% не відповідали гігієнічним нормативам. За останні роки цей показник знаходиться в межах 2,2-2,7%.

Слід відзначити, що за звітний період у порівнянні з 2006 роком кількість досліджень харчових продуктів на вміст харчових добавок майже не змінилась, проте відсоток проб харчових продуктів, що не відповідають нормативам по вмісту харчових продуктів зменшився на 0,3%.

За останні чотири роки кількість досліджень на вміст афлатоксину В1 стабілізувалась. Всього за звітний період досліджено 13 933 проби, з них не відповідали нормативам 8 проб (0,1%).

За минулий рік досліджено 12 293 проби харчових продуктів на вміст антибіотиків, з них 71 проба, що становить 0,6% не відповідали гігієнічним нормативам.

Всього досліджено 80080 проб, з них не відповідали гігієнічним нормативам 189 проб, що становить 0,2%.

На радіоактивні речовини протягом минулого року досліджено 145596 проб харчових продуктів, з них 2585 проб не відповідали гігієнічним нормативам, що становить 1,8%. В 2006 р. – 2,3%, 2005р. – 2,5%, 2004 та 200 3рр. – 4,0%.

Протягом 2007 року кількість досліджень блюд на калорійність та хімічний склад складала 102 067 (2006р. – 103 672). з них 7 984 блюд не відповідали нормативам (2006р. – 8 090), що становить – 7,8% (2006р. –7,8%, 2005р. – 8,4%, 2004р. – 9,1%, 2003р. – 9,5%). Як видно з наведених даних, за останні роки спостерігається тенденція до зниження відсотку блюд, що не відповідають нормативам на калорійність та хімічний склад; протягом 2006-2007 рр. цей відсоток залишається стабільним.

Санітарно-бактеріологічні дослідження (змиви)

Досить важливим для оцінки санітарного стану харчових підприємств і дотримання на них протиепідемічного режиму є проведення комплексу санітарно-мікробіологічних досліджень, які включають перевірку санітарного стану технологічного обладнання, трубопроводів, тари, інвентарю, посуду тощо. Об’єктивну оцінку можна отримати аналізуючи гігієнічні змиви, що відібрані на об’єктах.

За період 2007 року на харчових об’єктах досліджено 1 673 154 змивів. Питома вага змивів з позитивним результатом склала 2,4% (2006р. – 2,5%, 2005р. – 2,6%, 2004р. – 2,7%, 2003р. – 2,7%). Найбільший показник відхилень у Вінницькій (6,1%), Івано-Франківській (4,2%) областях та м. Києві (3,6%); найменший – у Миколаївській (1,3%) та Херсонській (1,3%) областях.

На молокозаводах досліджено 104 766 змивів, з них з позитивним результатом 993, що становить 1,0% (у 2006р. – 1,0%, 2005р. – 1,2%, 2004р. – 1,3%, 2003р. – 1,2%, 2002р. – 1.39%, в 2001р. – 1.39%; в 2000р. – 1.3%).

На дитячих молочних кухнях досліджено 39 261 змиви, з них з позитивним результатом зареєстровано 125, що становить 0,3% (у 2006р. – 0,4%, 2005р.– 0,4%, 2004р. – 0,6%, 2003р – 0,47%). На підприємствах, які виробляють кондитерські вироби з кремом відібрано 162 923 змивів, з них з позитивним результатом 1488, що становить 0,9% (у 2006р. – 1%, 2005р.– 1,0%, в 2004р. – 1,0%, в 2003р – 1,06%). На підприємствах громадського харчування відібрано 859 339 змивів, з них з позитивним результатом 26 700, що становить 3,1% (у 2006р. – 3,4%, 2005р.– 3,4%, 2004р. – 3,6%, 2003р. – 3,7%, 2002р. – 4,2%). На харчоблоках суден відібрано 24 313 змивів, з них з позитивним результатом 674, що становить 2,8% (у 2006р. – 2,8%, 2005р. – 2,6%, 2004р. – 2,5%, 2003р. – 2,7%).

Найбільший відсоток позитивних змивів реєструється на підприємствах громадського харчування – 3,1% та на харчоблоках суден – 2,8%.

 

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд

Санітарно-гігієнічна характеристика харчових об`єктів

 

Протягом 2007 року державний санепіднагляд здійснювався за 198 781 харчових об’єктів.

За останні п’ять років поліпшився санітарний стан харчових об’єктів, як в цілому по всіх підприємствах харчової промисловості (в 2003 році не відповідали вимогам 4,2 %, в 2007 році – 2,7%), так і окремо по галузям.

Проте, слід відмітити, що найбільший відсоток підприємств, що не відповідають санітарним нормам і правилам складають підприємства молочної промисловості –10,4%.

Найбільший відсоток серед харчових об’єктів, що не відповідають санітарному законодавству становлять об’єкти молочної промисловості – 10,4%. Відсоток об’єктів, що не відповідали санітарному законодавству становив у 2006 та 2005 роках – 10,0%, 2004р. – 11,8%, 2003р. – 13,3%).

Середній відсоток підприємств м’ясопереробної промисловості, що не відповідають санітарному законодавству складає 5,1% у 2007р., 5,4% у 2006р., 6,9% у 2005 р., 6,7% у 2004р., 7,8% у 2003р. Наведені дані за шість років свідчать про поліпшення санітарного стану підприємств м’ясопереробної промисловості.

Середній відсоток інших підприємств харчової промисловості по Україні, що не відповідають санітарним правилам і нормам складає 4,1%. В 2006 році цей показник становив 4,5%, 2005р. – 5,3%, 2004р. – 5,9%, 2003р. – 5,5%.

Середній по Україні відсоток підприємств громадського харчування в Україні, що не відповідають санітарним правилам і нормам у порівнянні з минулими роками зменшився і складає 2,1%. У 2006р. – 2,8%, 2005р. – 3,7%, 2004р. – 4,1%, 2003р. – 4,1%. Вказані дані за шість років свідчать про поліпшення санітарного стану підприємств громадського харчування.

Середній відсоток підприємств торгівлі в Україні, що не відповідають санітарним правилам і нормам зменшився у порівнянні з минулими роками і становить 2,2%. У 2006р. цей показник становив – 2,4%, 2005р. – 2,6%, 2004 – 3,2%, 2003р. – 3,1%. Статистичні дані за шість років свідчать про поліпшення санітарного стану підприємств торгівлі.

 

Заходи адміністративного впливу

За виявлені порушення санітарного законодавства державною санепідслужбою застосовувались заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством – штрафи, припинення експлуатації, відсторонення від роботи та передача справ до прокуратури.

Протягом 2007 року фахівцями з гігієни харчування накладено 131 806 штрафів, з них утримано 122 930, що складає 93,3%. В динаміці цей процес виглядає наступним чином: у 2006р. – 122 992 штрафи, з них утримано 114 590, що становить 93,2%; у 2005р. – 120 082 штрафи, з них утримано 109 979, що становить 91,3%; у 2004р. – 119 254 штрафи, з них утримано 102 207 (88,9%); 2003р. – 114 978, з них утримано 102 тис. 207 (88,9%).

Із загальної кількості штрафів більше 73,2% припадає на підприємства торгівлі, 20,9% на підприємства громадського харчування, 5,8% на підприємства харчової промисловості.

Державною санепідслужби у слідчі органи передано 641 справу (2006р. – 492; 2005р. – 586; 2004р. – 600); з них справ, по яких прийняті рішення щодо притягнення до відповідальності – 365, що склало 56,9% (2006р. – 341; 69,3%; 2005р. – 589; 46,4%; 2004р. – 600; 47,2%).

Кількість винесених постанов про припинення експлуатації харчових об’єктів складає 35 513 (2006р. – 81 063; 2005р. – 84 043; 2004р. – 36 788); з них на постійно – 2 046 (5,8%) та тимчасово – 33 467 (94,2%). За минулі роки ситуація виглядає наступним чином: у 2006р.: на постійно – 5 975 (7,4%); тимчасово – 75 088 (92,6%); у 2005р.: на постійно – 5 752 (6,78%); тимчасово – 789 297 (93,4%); у 2004р.: на постійно – 2189 (6%); тимчасово – 34599 (94%).

Кількість об’єктів на яких було обмежено асортимент продукції, що вироблялася – 17 310 (2006р.– 20 068 ; 2005р. – 20 639; 2004 – 17 509).

Кількість осіб, відсторонених від роботи за пропозицією санепідслужби – 71 561 (2006р. – 189 822; 2005р. – 193 405; 2004р. – 60 702).

Показники безпеки харчових продуктів знаходяться на рівні минулих років із сталою тенденцією до покращення, що свідчить про ефективність здійснення державного санепіднагляду за безпечністю харчових продуктів.

Це підтверджується також даними державної статистичної звітності – форма № 18 “Звіт про фактори навколишнього середовища, що впливають на стан здоров’я населення” (затверджена наказом Міністерства статистики України від 28.08.1992 № 139), а також даними оперативної системи "Санепідситуація на об'єктах підвищеного епідризику".

Крім того, з метою інформування громадськості дані моніторингу щодо санітарно-епідемічної ситуації в Україні постійно оприлюднюються на офіційному сайті Міністерства охорони здоров`я.

 

Прес-служба МОЗ України, Департамент державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України

<!-- after -->

Новости от medvestnik.com теперь и в Telegram.
Подписывайтесь на наш канал https://t.me/medvestnik
Читайте также
08 июл 2008, 12:01    0 комментариев
8 июля в 16.00 в Москве в Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д.26, комн. 701) состоится заседание «круглого стола» на тему «Как...
Комментарии