Инфекционный контроль
Инновации в медицине - здоровье нации
Последние новости
Львівський медичний форум 2018

Нужна ли страховая медицина

» » » Юрію Волянському - 70

Юрію Волянському - 70

12 фев 2010, 11:42    admin
0 комментариев    2 198 просмотров

 

Юрію Волянському - 70

 

 

12 лютого 2010 року 70-літній ювілей у Юрія Леонідовича Волянського – директора Інституту мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова АМН України, доктора медичних наук, професора, академіка Академії Вищої Школи України, академіка Екологічної Академії України, заслуженого діяча науки і техніки України.

Ю.Л. Волянський - авторитетний науковець, що зробив визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної медичної науки, підготовку наукових кадрів, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Серед широкого кола напрямків наукової діяльності найбільш значним здобутком є розробка концепції системного аналізу, співставлення і прогнозування медичних та соціальних наслідків ядерних катастроф на основі всесторонньої оцінки та узагальнення матеріалів з ядерних випробувань на Семипалатинському і Новоземельному полігонах, надзвичайних ситуацій на виробництві „Маяк" (Південний Урал), аварії на Чорнобильській АЕС. Юрієм Волянським відпрацьовані питання механізмів етапності, послідовності та тривалості негативних ефектів ядерного враження на окремих територіях, співвідношення стохастичних і нестохастичних явищ у їх поєднанні. Вчений сформулював гіпотезу про неадекватність діючих підходів до оцінки окремих наслідків ядерних катастроф виключно з позицій впливу малих доз іонізуючої радіації, оскільки вказані ефекти мають комбінований характер, йому належить обґрунтування висновку про домінуючу роль нейроімуноендокринної регуляції у соматичній патології на фоні дії екстремальних факторів надзвичайних ядерних ситуацій.

Ю.Л. Волянський – автор 24 монографій, 316 наукових статей, 20 методичних рекомендацій для лікарів та біологів, 16 лікарських та профілактичних препаратів, прийнятих до промислового виробництва. Йому належить 86 авторських свідоцтв та патентів України і зарубіжних країн.

Ю.Л. Волянський є фундатором авторитетної наукової школи, під його керівництвом захищено 10 докторських та 34 кандидатські дисертації з медичних, біологічних та ветеринарних наук. Він є головою Спеціалізованої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю "мікробіологія" при ДУ «ІМІ ім. І.І.Мечникова» АМН України. Протягом 8 років був членом експертної ради ВАК України, є головою Харківського наукового товариства мікробіологів та епідеміологів, очолює Харківську філію Українського наукового товариства епідеміологів, мікробіологів і паразитологів ім. К.Д. Заболотного та Харківську філію мікробіологічного товариства ім. С.В.Виноградського.

Ю.Л. Волянський – видатний організатор і блискучий педагог з 42-річним стажем викладацької роботи, ініціатор та організатор реформування Харківського НДІ мікробіології, вакцин та сироваток ім. І.І. Мечникова в Харківський НДІ мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова. За останнє десятиріччя безпосередньо завдяки його зусиллям створено ряд нових тематичних підрозділів, що відповідають сучасним науковим спрямуванням. Це лабораторія клінічної імунології та алергології, відділ математичного моделювання та обчислювальної техніки, лабораторія експериментально-прикладної молекулярної діагностики, лабораторія екологічного та епідеміологічного моніторингу, лабораторія імунореабілітології.

Визначним є особистий внесок Ю.Л. Волянського в розробку та втілення протиепідемічних і санітарно-обмежуючих заходів щодо недопущення розповсюдження в Україні особливо небезпечних інфекцій, ліквідації наслідків аварії на Диканівських очисних спорудах (1995 р.).

Академік Юрій Волянський чверть віку очолює Харківську обласну філію товариства «Україна-Куба», багато уваги приділяє увіковіченню пам’яті видатних людей Слобожанщини. За його ініціативи в історичному центрі Харкова споруджено пам’ятники одному з перших лауреатів Нобелівської премії І.І. Мечникову (2005 р.) та знаменитому зодчому,  академіку архітектури О.М. Бекетову (2006 р.).

Читайте также
26 ноя 2008, 12:09    0 комментариев
Комиссар ЕС по вопросам конкуренции г-жа Нили Крес намерена 28 ноября опубликовать предварительный отчет о расследовании...
Комментарии